Proiect școală în cartierul Independenței – Alianța USR PLUS Bragadiru

Școală în cartierul Independenței

1. Aspecte demografice. Date statistice privind populația din Bragadiru și cartierul Independenței

În ultimii ani, orașul Bragadiru a înregistrat creșteri continue în ceea privește populația, ajungând în anul 2019 să aibă o populație de 24.394 locuitori cu domiciliu. Pe lângă această cifră, mai adăugăm și persoanele care și-au păstrat domiciliul în București și se ajunge la un număr mult mai mare (aproximat pe la 40.000 locuitori).

Conform I.N.S., majoritatea persoanelor nou mutate în noile cartiere ale orașului sunt înregistrate în cadrul grupelor de vârstă cuprinse între 25-44 ani. Creșterea populației tinere și fertile în oraș, aduce cu sine și creșterea natalității și odată cu aceasta apare și nevoia de educare a copiilor.

Vezi figura nr.1 – Copii cu vârste cuprinse între 5-14 ani în orașul Bragadiru, pe ani; Sursă date: I.N.S.

Din graficul alaturat se observă o creștere continuă a numărului de copii cu vârste cuprinse între 5-14 ani, trend ce se va păstra ascendent și pentru anii următori, având în vedere dezvoltarea rezidențială intensă a orașului. Datele fiind doar cele ale persoanelor înregistrate cu domiciliu, numărul real al acestora este mult mai mare, fiind undeva pe la 5.000-6.000 de copii cu vârste între 5-14 ani.

Mergând pe datele oficiale, conform Serviciului Public Comunitar de Evidență a persoanelor al Județului Ilfov, cartierul Independenței înregistrează o populație cu domiciliu de aproximativ 10.000 locuitori, iar populația cu vârste cuprinse între 5-14 ani este de aproximativ 1.100. Acest lucru demonstrează că o treime dintre copiii cu domiciliu ce au vârste cuprinse între 5-14 ani, locuiesc în cartierul Independenței.

Acestea fiind spuse, cartierul Independenței din orașul Bragadiru are nevoie de o scoală de mari dimensiuni care să acopere o parte din cererea foarte mare din interiorul cartierului.

2. Situația actuala privind unitățile de învățământ disponibile în vecinătate și asigurarea accesului la educație

În prezent, în cartierul Independenței nu există unități de învățământ de tip școală primară sau gimnazială, copiii din cartier îndreptându-se în marea parte către școlile din București și parțial către Școala Generală din zona veche a orașului Bragadiru, care este deja la limită, deoarece aici vin și copii și din alte comune învecinate.

Lipsa unei scoli în cartierul Independenței pentru toți acești copii, conduce la apariția mai multor inconveniente precum:

 • Creșterea valorilor de trafic auto, prin numărul mare de mijloace de transport utilizate pentru Deplasarea copiilor din cartier la școlile în care învață;
 • Degradarea factorilor de mediu (calitatea aerului) ca urmare a creșterii valorilor de trafic;
 • Timp pierdut (și bani) de părinții nevoiți să asigure transportul copiilor la unitățile de învățământ din afara cartierului (în special pentru elevii din clasele primare, care, din cauza vârstei, nu pot să utilizeze, fără însoțitori, transportul public sau mijloacele alternative de deplasare);
 • Timpul pierdut de elevi pe parcursul deplasării la și de la școlile din afara cartierului la care învață;

Printre principalele beneficii rezultate prin construirea unei școli în cartier, se numără:

 • Reducerea timpului pierdut cu deplasarea către și de la școală, în condiții de trafic intens și poluare;
 • Renunțarea la mijloacele auto utilizate pentru deplasare, în favoarea deplasării pe jos sau cu bicicleta/trotineta, cu impact major asupra mediului, dar și asupra sănătății copiilor (activități fizice zilnice);
 • –     Mai mult timp liber la dispoziția copiilor, care poate sa fie folosit pentru odihnă, activități educative, recreative;
 • Mai mult timp liber petrecut cu colegii de clasă/școală, cu efecte benefice asupra calității relațiilor interpersonale, atât la nivelul copiilor, cât și pentru părinți;
 • Posibilitatea utilizării facilităților oferite de școală și pentru activități extrașcolare, precum activități sportive, cultural-artistice, științifice etc.;
 • Nu în ultimul rând, o școală ar deveni și un reper în cartier, fiind primul obiectiv public realizat (clădire), favorizând întărirea legăturii locuitorilor cu cartierul în care locuiesc, sentimentul apartenenței locuitorilor la comunitate, creșterea gradului de responsabilizare și implicare a locuitorilor în ceea ce privește comunitatea și interesele generale ale acesteia.

3. Considerații privind bugetarea și realizarea investiției

Construirea unei școli este un proiect complex, atât din punct de vedere al asigurării fondurilor necesare realizării, cât și în ceea ce privește planificarea întregului proces, care presupune, în afară de cumpărarea terenului, amenajarea corespunzătoare a drumurilor de acces, extinderea/modernizarea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale și electricitate, obținerea avizelor si acordurilor specifice domeniului educației etc.

În cadrul acestui proces deosebit de complex, primul si cel mai important pas care trebuie făcut este obținerea terenului.

În bugetul rectificat al orașului Bragadiru pentru anul 2019 (aprobat prin HCL 213/07.10.2019), prin PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE 2019, la secțiunea „ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII” a fost prevăzută suma totală de 6.823.930 lei. În cadrul acestei secțiuni au fost alocați 500.000 lei pentru cumpărarea terenului necesar realizării școlii în cartierul Independenței, alături de sume alocate altor 26 proiecte. Aceasta sumă alocată terenului pentru școală, reprezintă poate mai puțin de 10% din valoarea reală necesară, dacă luăm în considerare o valoare estimată a terenului de 5-6.000.000 lei. Achiziționarea terenului ar consuma aproximativ  80% din tot bugetul alocat secțiunii, ceea ce presupune renunțarea la finanțarea majorității celorlalte proiecte.

Ținând seama de bugetul relativ redus pentru investiții, pentru finanțarea construirii școlii (cu toate facilitățile necesare) ar trebui să ne orientam către fonduri nerambursabile (europene, dar nu numai) în domeniul educației, preconizate a fi accesibile începând cu anul 2021.

Pentru a putea aplica pentru acest tip de finanțare, este nevoie ca până la sfârșitul anului 2020 să fie achiziționat terenul necesar și aprobat studiul de fezabilitate. În felul acesta, se pot evita întârzieri în realizarea proiectului și cresc șansele finanțării acestuia.

4. Dimensionarea terenului și estimarea prețului terenului

La stabilirea suprafeței de teren care trebuie achiziționat, s-au luat în considerare următoarele construcții și amenajări necesare bunei funcționări a școlii:

 1. corp principal pentru minimum 3-4 clase paralele, laboratoare, bibliotecă, secretariat, cancelarie profesori, birou director etc.; 
 2. teren de sport în aer liber, cu gradene;
 3. sală de sport cu vestiare, grupuri sanitare, birouri pentru personalul didactic;
 4. sală multifuncțională, multietajata (loc pentru servit masa, spații pentru diverse activități: ateliere, activități artistice, social-culturale, bibliotecă etc. )
 5. parcare
 6. alei pietonale
 7. spații verzi (minim 30%)

Pentru realizarea funcțiunilor menționate este nevoie de un teren cu suprafața de 1,5-2,0 ha, care să asigure și lărgirea corespunzătoare a străzilor adiacente (foste drumuri de exploatare, cu lățimi de 3-5 m). Vezi figura nr. 2

Vezi figura nr.2 – Plan de situație pentru școala propusă în cartierul Independenței

In ceea ce privește prețul terenului care ar trebui achiziționat, acesta depinde de mai mulți factori, printre care se regăsesc:

 • posibilitatea asigurării unei forme geometrice apropiate de pătrat, pentru o utilizare cât mai eficientă a terenului;
 • accesul la o stradă (străzi) principală;
 • calitatea infrastructurii din zonă (sistem rutier, rețele de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, electricitate);
 • poziția în cadrul cartierului.

Prețul unitar poate să varieze între 50-100 euro/mp, rezultând astfel un preț total estimat de 700.000 – 2.000.000 euro, respectiv 3.325.000-9.500.000 lei. În acest sens, la construirea bugetului se poate lua în considerare o valoare medie de 5-6.000.000 lei.

5. Terenuri disponibile

Având în vedere rapida și continua dezvoltare haotică a cartierului Independenței din ultimii ani, majoritatea parcelelor de mari dimensiuni au fost fragmentate si vândute către dezvoltatori și proprietari. Din fericire, mai există o singură parcelă de mari dimensiuni unde ar putea fi localizată școala propusă. Aceasta ce află la intersecția străzii Gliei cu strada Arieșului.

Vezi figura nr.3 – Terenul situat la intersecția străzilor Gliei cu strada Arieșului

Parcela respectivă înregistrează aproximativ 13 ha, fiind disponibile aici cele aproximativ 2 ha, necesare pentru realizarea complexului școlar modern propus de noi.

6. Concluzii

Deși nu este un proiect ușor de realizat (atât din punct de vedere financiar, cât și procedural), construirea unei școli în cartierul Independenței reprezintă o provocare pentru administrația locală, dar si prioritate 0 pentru comunitate, cu impact major asupra facilitării accesului copiilor la un sistem modern de educație, accesibil tuturor.

Realizarea proiectului ar avea ca efect îmbunătățirea coeziunii membrilor comunității locale, a atașamentului față de zona în care locuiesc, precum și creșterea încrederii locuitorilor în administrația locală, raportată la dorința și capacitatea acesteia de a asigura condiții de viață corespunzătoare așteptărilor cetățenilor.

Nu în ultimul rând, acest proiect reprezintă o șansă oferită copiilor din cartier de a beneficia, cu adevărat, de un sistem de educație accesibil, mai mult timp liber la dispoziție, mai puțin stres și poluare, activități extrașcolare într-un cadru organizat, respectiv condiții mai bune pentru o dezvoltare armonioasă.

Figura nr.1 – Copii cu vârste cuprinse între 5-14 ani în orașul Bragadiru, pe ani; Sursă date: I.N.S.
Figura nr.2 - Plan de situație pentru școala propusă în cartierul Independenței
Figura nr.3 - Terenul situat la intersecția străzilor Gliei cu strada Arieșului