Proiect centru educational pentru Scandinavia, Ghidigeni si Latin – Alianța USR PLUS Bragadiru

Centru educational pentru cartierele Scandinavia, Ghidigeni si Latin

Scoala, gradinita, cresa, teren de sport si sala de sport, toate sunt necesare pentru zona ce se intinde de la Sos. Alexandriei si pana la Prelungirea Ghencea. Proiectul nostru pentru aceasta zona este dezvoltarea unui centru educational care sa le includa pe toate intr-un loc.

1. Aspecte demografice. Date statistice privind populația din Bragadiru și cartierul Independenței

În ultimii ani, orașul Bragadiru a înregistrat creșteri continue în ceea privește populația, ajungând în anul 2019 să aibă o populație de 24.394 locuitori cu domiciliu. Pe lângă această cifră, mai adăugăm și persoanele care și-au păstrat domiciliul în București și se ajunge la un număr mult mai mare (aproximat pe la 40.000 locuitori).

Conform I.N.S., majoritatea persoanelor nou mutate în noile cartiere ale orașului sunt înregistrate în cadrul grupelor de vârstă cuprinse între 25-44 ani. Creșterea populației tinere și fertile în oraș, aduce cu sine și creșterea natalității și odată cu aceasta apare și nevoia de educare a copiilor.

Vezi figura nr. 1 – Copii cu vârste cuprinse între 5-14 ani în orașul Bragadiru, pe ani; Sursă date: I.N.S.

Din graficul de mai sus se observă o creștere continuă a numărului ce copii cu vârste cuprinse între 5-14 ani, trend ce se va păstra ascendent și pentru anii următori, având în vedere dezvoltarea rezidențială intensă a orașului. Datele fiind doar cele ale persoanelor înregistrate cu domiciliu, numărul real al acestora este mult mai mare, fiind undeva pe la 5.000-6.000 de copii cu vârste între 5-14 ani.

Mai mult decât atât, pe lângă creșterea numărului copiilor care se încadrează în grupele de vârstă 5-14 ani, s-a înregistrat o creștere impresionantă și în rândul celor din grupa 0-4 ani.

Vezi figura nr. 2 – Copii cu vârste cuprinse între 0-4 ani în orașul Bragadiru, pe ani; Sursă date: I.N.S.

Observăm din graficul de mai sus că și grupa de vârstă 0-4 ani s-a aflat în continuă creștere în ultimii ani (2014-2019), tendința fiind de continuă creștere.

Acestea fiind spuse, zona cartierelor Latin-Ghidigeni-Scandinavia-Fortuna are nevoie de un complex educațional de mari dimensiuni (școală, creșă și o nouă grădiniță) care să acopere o parte din cererea foarte mare de servicii educaționale din această parte a orașului.

2. Situația actuala privind unitățile de învățământ disponibile în vecinătate și asigurarea accesului la educație

În prezent, în zona cartierelor Latin-Ghidigeni-Scandinavia-Fortuna, nu există unități de învățământ de tip școală primară sau gimnazială publice, copiii din cartier îndreptându-se în marea parte către școlile din București și parțial către Școala Generală din zona veche a orașului Bragadiru, care este deja la limită, deoarece aici vin și copii și din alte comune învecinate. În această zonă nu există creșe, fiind realizată de curând o singură grădiniță pe strada Coralului, care nu acoperă nici măcar nevoile celor din cartierul Scandinavia.

Lipsa unităților educaționale în zona cartierelor Latin-Ghidigeni-Fortuna-Scandinavia pentru toți acești copii, conduce la apariția mai multor inconveniente precum:

 • Creșterea valorilor de trafic auto, prin numărul mare de mijloace de transport utilizate pentru deplasarea copiilor din cartier la școlile/grădinițele/creșele la care sunt înscriși.
 • Degradarea factorilor de mediu (calitatea aerului) ca urmare a creșterii valorilor de trafic;
 • Timp pierdut (și bani) de părinții nevoiți să asigure transportul copiilor la unitățile de învățământ din afara cartierului (în special pentru copiii sub 12 ani, care, din cauza vârstei, nu pot să utilizeze, fără însoțitori, transportul public sau mijloacele alternative de deplasare);
 • Timpul pierdut de elevi pe parcursul deplasării la și de la unitățile educaționale din afara cartierului la care învață;

Printre principalele beneficii rezultate prin construirea unui complex educațional în cartier, se numără:

 • Reducerea timpului pierdut cu deplasarea către și de la școală/grădiniță/creșă, în condiții de trafic intens și poluare;
 • Renunțarea la mijloacele auto utilizate pentru deplasare, în favoarea deplasării pe jos sau cu bicicleta/trotineta, cu impact major asupra mediului, dar și asupra sănătății copiilor (activități fizice zilnice);
 • Mai mult timp liber la dispoziția copiilor, care poate sa fie folosit pentru odihnă, activități educative, recreative;
 • Mai mult timp liber petrecut cu colegii de clasă/școală, cu efecte benefice asupra calității relațiilor interpersonale, atât la nivelul copiilor, cât și pentru părinți;
 • Posibilitatea utilizării facilităților oferite de școală și pentru activități extrașcolare, precum activități sportive, cultural-artistice, științifice etc.;
 • Nu în ultimul rând, un complex educațional ar reprezenta și un reper în zonă, fiind primul obiectiv public de mari dimensiuni, acesta poate să contribuie la întărirea legăturii locuitorilor cu zona în care locuiesc, sentimentul apartenenței locuitorilor la comunitate, creșterea gradului de responsabilizare și implicare a locuitorilor în ceea ce privește comunitatea și interesele generale ale acesteia.

3. Considerații privind bugetarea și realizarea investiției

Construirea unui complex educațional este un proiect complex, atât din punct de vedere al asigurării fondurilor necesare realizării, cât și în ceea ce privește planificarea întregului proces, care presupune, în afară de cumpărarea terenului, amenajarea corespunzătoare a drumurilor de acces, extinderea/modernizarea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale și electricitate, obținerea avizelor si acordurilor specifice domeniului educației etc.

În cadrul acestui proces deosebit de complex, primul si cel mai important pas care trebuie făcut este obținerea terenului.

În bugetul rectificat al orașului Bragadiru pentru anul 2019 (aprobat prin HCL 213/07.10.2019), prin PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE 2019, la secțiunea „ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII” a fost prevăzută suma totală de 6.823.930 lei, iar o valoare estimată a terenului va fi  de aproximativ 5-6.000.000 lei. Achiziționarea terenului ar consuma aproximativ  80% din tot bugetul alocat secțiunii, ceea ce presupune renunțarea la finanțarea majorității celorlalte proiecte. De aceea, în bugetul anului 2021 trebuie adusă în discuție și achiziționarea unui teren destinat unui complex educațional în zona Ghidigeni.

Ținând seama de bugetul relativ redus pentru investiții, pentru finanțarea construirii școlii (cu toate facilitățile necesare) ar trebui să ne orientam către fonduri nerambursabile (europene, dar nu numai) în domeniul educației, preconizate a fi accesibile începând cu anul 2021.

Dacă terenul este achiziționat (din fonduri locale), apoi se pot accesa treptat fonduri europene pentru fiecare dintre obiectivele propuse din complex.

4. Dimensionarea terenului și estimarea prețului terenului

La stabilirea suprafeței de teren care trebuie achiziționat, s-au luat în considerare următoarele construcții și amenajări necesare:

 1. corp principal (scoală) pentru sălile de clasă, laboratoare, bibliotecă, secretariat, cancelarie profesori, birou director etc.; 
 2. grădiniță
 3. creșă
 4. teren de sport în aer liber, cu gradene;
 5. sală de sport cu vestiare, grupuri sanitare, birouri pentru personalul didactic;
 6. sală multifuncțională, multietajata (loc pentru servit masa, spații pentru diverse activități: ateliere, activități artistice, social-culturale, bibliotecă etc. )
 7. parcare
 8. alei pietonale
 9. spații verzi (minim 30%).

Pentru realizarea funcțiunilor menționate este nevoie de un teren cu suprafața de 1,5-2,0 ha, care să asigure și lărgirea corespunzătoare a străzilor adiacente (foste drumuri de exploatare, cu lățimi de 3-5 m).

În ceea ce privește prețul terenului care ar trebui achiziționat, acesta depinde de mai mulți factori, printre care se regăsesc:

 • posibilitatea asigurării unei forme geometrice apropiate de pătrat, pentru o utilizare cât mai eficientă a terenului;
 • accesul la o stradă (străzi) principală;
 • calitatea infrastructurii din zonă (sistem rutier, rețele de alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, electricitate);
 • poziția în cadrul zonei.

Prețul unitar poate să varieze între 50-100 euro/mp, rezultând astfel un preț total estimat de 700.000 – 2.000.000 euro, respectiv 3.325.000-9.500.000 lei. În acest sens, la construirea bugetului se poate lua în considerare o valoare medie de 5-6.000.000 lei.

5. Terenuri disponibile

Având în vedere rapida și continua dezvoltare haotică a acestei zone din ultimii ani, majoritatea parcelelor de mari dimensiuni au fost fragmentate si vândute către dezvoltatori și proprietari în vederea realizării de construcții rezidențiale. Din fericire, în partea nord-estică a zonei există o bună parte de teren neconstruit care prezintă și parcele de mari dimensiuni (1,7-2 ha) și forme corespunzătoare. Această zonă are și avantajul accesibilității față de Șoseaua Alexandriei, deoarece este în apropierea Străzii Gladiolelor, care odată asfaltată, va face legătura directă atât cu strada Ghidigeni către Ghencea, cât și cu DN6 (Șos. Alexandriei).

Vezi figura nr.3 – Terenul situat în apropierea străzii Gladiolelor

Parcela înregistrează dimensiunea de aproximativ 1,7 ha, dar se poate opta și pentru cea învecinată, care are aproximativ 2 ha , teren necesar pentru realizarea complexului educațional modern propus de noi.

6. Concluzii

Deși nu este un proiect ușor de realizat (atât din punct de vedere financiar, cât și procedural), construirea unui complex educațional în zona cartierelor Latin-Ghidigeni-Scandinavia-Fortuna, reprezintă o provocare pentru administrația locală, dar si prioritate 0 pentru comunitate, cu impact major asupra facilitării accesului copiilor la un sistem modern de educație, accesibil tuturor.

Realizarea proiectului ar avea ca efect îmbunătățirea coeziunii membrilor comunității locale, a atașamentului față de zona în care locuiesc, precum și creșterea încrederii locuitorilor în administrația locală, raportată la dorința și capacitatea acesteia de a asigura condiții de viață corespunzătoare așteptărilor cetățenilor.

Nu în ultimul rând, acest proiect reprezintă o șansă oferită copiilor din cartiere de a beneficia, cu adevărat, de un sistem de educație accesibil, mai mult timp liber la dispoziție, mai puțin stres și poluare, activități extrașcolare într-un cadru organizat, respectiv condiții mai bune pentru o dezvoltare armonioasă

Figura nr. 1 – Copii cu vârste cuprinse între 5-14 ani în orașul Bragadiru, pe ani; Sursă date: I.N.S.
Figura nr. 3 - Terenul situat în apropierea străzii Gladiolelor