Viziunea noastră pentru un oraș adevărat

Programul de administrare locală pe care Alianța USR PLUS îl propune are ca scop dezvoltarea orașului Bragadiru prin respectarea legii, o administrație publică eficientă, o competiție economică echitabilă care să asigure creșterea substanțială a calității vieții locuitorilor orașului nostru. Nu propunem măsuri populiste deoarece acestea sunt lipsite de substanță și de cele mai multe ori sortite eșecului. Ne dorim să identificăm cele mai bune soluții pentru problemele cu care ne confruntăm zi de zi, iar acest lucru presupune o viziune integrată de transformare a orașului, cu proiecte corelate între ele. La momentul actual, putem spune despre Bragadiru că este un oraș dormitor. Dorim să ieșim din această zonă și să aducem la viața orașul în care trăim prin amenajarea de spații verzi și parcuri unde să ne petrecem o parte din timpul liber, în care copiii noștri să socializeze, să facă sport sau să se joace. Cetatenii orașului Bragadiru au dreptul la o viață socială, civică și culturală, un mediu sănatos, un sistem sanitar performant și educație de calitate. Totodată, promovăm o viziune unitară pentru orașul nostru care să elimine scindarea dintre „zona veche” și „zona nouă” deoarece ne confruntam cu probleme comune. Calitatea apei, dezvoltarea economică și crearea de noi locuri de muncă, interconectarea cu București și cu localitățile învecinate prin infrastructură și transport public sunt proiecte care vizeaza fiecare locuitor din Bragadiru, indiferent de strada pe care locuiește. De-a lungul timpului, echipa Alianței USR PLUS Bragadiru a organizat întâlniri cu cetățenii și a strâns informații cu privire la problemele orașului nostru. Informațiile și sugestiile primite de la dumneavoastră au fost analizate și au constituit o resursă importantă în elaborarea programului de administrare. De asemenea, am stabilit un număr de 10 direcții majore pe care le vom implementa cu prioritate pentru dezvoltarea durabilă și armonioasă a unui oras adevarat.

O construcție durabilă trebuie să aibă o fundație solidă, astfel, primul nostru obiectiv este acela de a crea o administrație publică locală la standarde europene.

Principiul de bază de la care pornim este că primarul orașului Bragadiru, consiliul local al orașului Bragadiru, aparatul de specialitate din primărie și toate celelalte instituții publice sau de utilitate publică din oraș există pentru a fi în serviciul cetățenilor, iar rolul lor este satisfacerea unui interes public, pentru ca oamenii din oraș să aibă o viață de calitate. În exercitarea acestui rol, mizăm pe 5 strategii de lucru:

1. Transparență

  • Un oraș adevărat are nevoie de transparență în luarea deciziilor și în prestarea serviciilor publice.
  • Vom prezenta public toate documentele, deciziile și datele cu caracter public, pentru a fi utile celor interesați.
  • Invitarea la ședințele publice a celor care au de susținut puncte de vedere de interes local și ascultarea lor, implicarea lor în redactarea punctelor de vedere tehnice sau legale – după caz, discutarea cu bună credință a aspectelor puse în discuție.
  • Asigurarea accesului celor interesați la stadiul prelucrării sesizărilor, propunerilor sau reclamațiilor lor.
  • Înregistrarea ședințelor de Consiliu Local și transmiterea lor online, pentru ca un număr cât mai mare de cetățeni să poată avea acces la acestea.

2. Profesionalism, competență și integritate

  • Cunoașterea în detaliu a situației existente din fiecare entitate / departament funcțional al aparatului de lucru din primărie: rezultate obținute, proiecte în curs și stadiul lor, probleme semnalate de cetățeni, contracte în curs;
  • Analiza organigramei și reorganizarea funcțiilor aparatului de specialitate din primărie, inclusiv evaluarea resurselor disponibile, imediat după începerea mandatului de primar;
  • Adaptarea și actualizarea regulamentelor interne;
  • Crearea comisiilor de specialitate ale consiliului local, în concordanță cu prioritățile de acțiune stabilite și numirea consilierilor în cadrul acestora, în funcție de competențele fiecăruia în domeniul de activitate ce face obiectul comisiei;
  • Alegerea adecvată a persoanelor și alocarea rolurilor utile în echipele de lucru și echipe de implementare proiecte;
  • Colaborarea cu administrațiile publice locale din vecinătate, Consiliul Județean și alte entități în vederea inițierii de proiecte comune de investiții;
  • Reglementarea unor criterii clare de integritate și bună conduită a persoanelor care ocupă funcții publice.

3. Responsabilitate și performanță

  • Stabilirea unor responsabilități clare ale salariaților în funcție de competențele fiecăruia și a indicatorilor de performanță;
  • Crearea unui sistem de evaluare a satisfacției cetățenilor cu privire la serviciile publice oferite, precum și recompensarea salariaților care obțin performanțe în activitatea lor.
  • Analiza principalelor procese ale aparatului de specialitate și îmbunătățirea lor, pentru a furniza plus valoare serviciilor oferite cetățenilor din oraș.
  • Eliminarea risipei de resurse și a pierderilor din activitățile curente precum:
   • Întârzierea nejustificată a unor proiecte și opriri ale unor proceduri începute, dar neterminate (din alte motive decât cele legale);
   • Cheltuirea în exces a banilor publici.

4. Digitalizare

  • Pandemia ne-a arătat că epoca cererilor pe hârtie și a dosarului cu șină este depășită.
  • Digitalizarea serviciilor furnizate locuitorilor din Bragadiru este nu doar o formă de simplificare a accesului acestora la serviciile necesare, ci și o formă de creștere a satisfacției lor, dar și de reducere a cheltuielilor birocratice.
  • Digitalizarea administrației publice locale nu înseamnă doar acces mai facil la serviciile existente, ci înseamnă crearea de noi servicii smart, cum ar fi:
   • Crearea unei aplicații online prin care cetățenii să depună cereri/sesizări și să poată urmări stadiul lor până la primirea răspunsului;
   • Implementarea unei platforme online privind plata unor tarife care nu pot fi achitate prin platforma ghișeul.ro.

5. Implicarea activă a cetățenilor și a inițiativelor civice în derularea viitoarelor programe

  • Implicarea cetățenilor și a inițiativelor civice în identificarea promptă a problemelor orașului Bragadiru printr-o aplicație locală în care să sesizeze direct situațiile nedorite observate (de la gropi, becuri lipsă sau gunoaie aruncate în locuri publice până la încălcări ale legislației sau fapte mai grave).
  • Atragerea sprijinului cetățenilor în procesul decizional (prin sondaje locale, feedback la propuneri) și în cel de punere în aplicare a deciziilor cu impact comunitar.
  • Atragerea de finanțări pentru a asigura acoperirea wi-fi în zonele de interes public.
  • Organizarea de ședințe publice periodice (o dată la 3 luni), cu cetățenii și organizațiile civice pentru discuta despre stadiul proiectelor, problemele existente și găsirea celor mai bune soluții pentru rezolvarea acestora.
  • Fiecare consilier local va avea o zonă de acțiune (avem candidați și membri din toate zonele și cartierele) unde se va întâlni periodic cu cetățeni, iar apoi îi va comunica primarului problemele, sugestiile și reclamațiile, pentru ca împreună cu departamentele de specialitate să găsească soluțiile optime pentru rezolvarea problemelor.
  • Un oraș adevărat are la bază respectarea legii și integritatea persoanelor și organizațiilor, la orice nivel și în orice situație; din fericire, legi există, dar gradul de conformare voluntară trebuie să crească în perioada următoare. Avem două căi de acțiune:
   • Verificarea pe teren și în documentațiile existente a respectării legilor și reglementărilor referitoare la urbanism, trafic, mediu etc., pentru a găsi soluții de intrare în legalitate acolo unde există abateri.
   • Conformarea voluntară este sporită dacă există un mecanism activ de verificare, monitorizare și control, care va fi prezent pe tot ciclul de viață al inițiativelor, autorizațiilor, planurilor etc..
 1. Fluidizarea traficului prin îmbunătățirea gradului de interconectare cu București și localitățile învecinate prin infrastructură rutieră și transport public.
 2. Interconectarea cu București și localitățile învecinate va fi asigurată prin asfaltarea și extinderea cu prioritate a următoarelor străzi:
  1. Gladiolelor strada care delimitează Bragadiru de Sectorul 5, în prezent neasfaltată (trebuie mai întâi stabilită situația juridică a acestei străzi), astfel traficul va fi descongestionat in zona cartierelor Ghidigeni și Fortuna, aceasta fiind o alternativă mult mai bună față de sigurul traseu către București prin strada Mărgelelor – Parfumului – Dantelei. Astfel se impune ca strada Gladiolelor sa fie asfaltata în totalitate și sa fie legată cu str. Drumul Cooperativei (Sectorul 5) și Ghidigeni;
  2. Diamantului (porțiunea neasfaltată cuprinsă între str. Cristalului și Gladiolelor), întrucât rondul de la Penny (Șoseaua Alexandriei intersecție cu Cristalului) este aglomerat pe o raza de aproximativ 1 km atât dimineața cât și după amiaza, prin asfaltarea străzilor Gladiolelor și Diamantului pana în capăt, locuitorii din complexul Fortuna – Scandinavia nu vor mai fi obligați să se deplaseze spre casa utilizând ruta Șoseaua Alexandriei – Cristalului, fapt ce va diminua considerabil timpul petrecut în trafic ,atât pentru ei, cat și pentru cei care se deplasează înspre centrul orașului, fiind descongestionat astfel și traficul înspre rondul de la Penny;
  3. Asfaltare strada Legendei care va asigura conectarea cu Măgurele și Sectorul 5 (în colaborare cu Primăria Măgurele, care are în administrare o parte din aceasta strada);
  4. Efectuarea demersurilor necesare la C.N.A.I.R. – S.A., în vederea construcției unei noi bretele de circulație la urcarea pe podul Bragadiru (D.N. 6), pentru a asigura legătura cu centura București și pentru amenajarea unui sens giratoriu lărgit pe D.N. 6, cu întoarcere în dreptul străzilor Gladiolelor și Celofibrei pentru a fluidiza traficul în această zonă (în prezent locuitorii din aceasta zona, atunci când vin dinspre Cora Alexandriei sunt nevoiți să parcurgă 2 km în plus, fiind nevoiți să întoarcă la rondul de la Penny, pentru a ajunge acasă);
  5. Efectuarea demersurilor necesare la C.N.A.I.R. – S.A. în vederea construirii unui nou sens giratoriu în dreptul străzii Celofibrei, pentru a facilita accesul în cartierul Haliu ;
  6. Lărgirea străzii Drumul Jadului la 2 benzi (7 metri – în prezent are 4) pentru a asigura legătura între Cartierul Independenței și Latin, prin str. Alunului, precum și str. Râul Doamnei (continuarea str. Jadului), până la intersecția cu Crișul Repede.;
  7. Asfaltarea străzilor Toamnei, Iernii și Mărțișor pentru a asigura legătura între Cartierul Latin și Ghidigeni;
  8. Asfaltarea străzii Gliei până la str. Dealului pentru a asigura legătura între Cartierul Independenței și Haliu.

         Mobilitate urbană Regiunea București Ilfov

   • Vom susține și sprijini implementarea proiectului promovat de candidatul la Primăria Municipiului București, Nicușor Dan, privind “construirea metroului de suprafață”, pentru interconectarea municipiului București cu Ilfov, proiect care vizează și Orașul Bragadiru.

Asfaltarea, remodelarea intersecțiilor și mărirea tramei stradale pe toate străzile intens circulate

    • Asfaltarea tuturor străzilor din Bragadiru și remodelarea intersecțiilor pentru a lărgi suprafața de virare și implict prevenirea accidentelor rutiere;
    • Având în vedere faptul că majoritatea străzilor din Bragadiru au o tramă stradală de maxim 5,5 metri, vrem să facem un studiu de trafic cu privire la străzile intens circulate și apoi să construim o rețea de drumuri principale cu o tramă stradală de 6,5 – 7 metri, unde vom extinde și rețeaua de transport public, fără a mai fi necesar amenajarea de sensuri unice pe străzile intens circulate.

Asigurarea siguranței pietonilor și a bicicliștilor prin amenajarea de trotuare, piste pentru bicicletă și treceri de pietoni supraînălțate (care au și rolul de a limita viteza)

În urma unui studiu efectuat în mediul online de către PLUS Bragadiru la care au răspuns peste 200 de persoane care își au domiciliul, sau după caz reședința în Orașul Bragadiru, majoritatea respondenților au considerat că cea mai gravă problemă cu care se confruntă orașul Bragadiru este legată de lipsa trotuarelor. Din cauza lipsei trotuarelor și nu în ultimul rând străzilor înguste (majoritatea străzilor din Bragadiru au trama stradală între 4 și 5,5 m), atât pietonii cât și bicicliștii sunt nevoiți să folosească partea carosabilă pentru a se deplasa, fapt ce pune grav în pericol viața și integritatea fizică a acestora. Se impune construirea cu prioritate, de trotuare si treceri de pietoni supraînălțate, minim 2 pentru fiecare stradă, pe următoarele străzi:

   • Dantelei (porțiunea aflată în administrarea U.A.T. Bragadiru)
   • Parfumului
   • Safirului (porțiunea dintre Margelelor – Gladiolelor și porțiunea dintre Scandinavia – Topaz)
   • Topaz
   • Ghidigeni
   • Alunului
   • Toamnei
   • Ierni
   • Celofibrei
   • Speranței
   • Libertății
   • Monumentului
   • Dealului
   • Eroilor
   • Plevnei
   • Crișul Repede (între Plevnei și Celofibrei)
   • Iederei
   • Dumbravei
   • Șoseaua Clinceni
   • Șoseaua Unirii

Totodată, se impune construirea de treceri de pietoni supraînălțate pe toate străzile asfaltate ale orașului.

Deși în ultima perioadă numărul de locuitori ai Orașului Bragadiru a crescut considerabil, până în prezent, cu excepția câtorva porțiuni intens circulate, majoritatea străzilor nu dispun de trotuare iar trecerile de pietoni și limitatoarele de viteză lipsesc cu desăvârșire.

Deoarece s-a dovedit că trecerile de pietoni supraînălțate sunt mult mai eficiente în vederea reducerii vitezei, noi propunem adoptarea acestei soluții în detrimentul variantei clasice (cu limitatoare de viteză din cauziuc). De asemenea, supraînălțarea trecerilor de pietoni reduce spre zero diferența de nivel dintre trotuare și asfalt, fapt ce va facilita trecerea în siguranță a persoanelor cu dizabilități și a celor care care folosesc cărucioare, împiedicând totodată formarea bălților.

Infrastructură conexă

   • O altă măsură necesară pentru asigurarea siguranței pietonilor este aceea de a construi lifturi pentru toate pasarelele care traversează șoseaua Alexandriei.

Surse de finanțare pentru infrastructură rutieră și mobilitatea urbană

În primul rând ne vom axa pe accesarea de fonduri europene nerambursabile, având la dispoziție Programul Operațional de Transport 2021 – 2027: având ca obiectiv principal “Promovarea mobilității urbane multimodale durabile”, precum și alte programe finanțate din fonduri europene.

În subsidiar, avem posibilitatea de a accesa granturi, programe naționale de dezvoltare locală. Totodată, primăria are posibilitatea de a finanța parțial proiectele din bugetul propriu.

Pentru a reduce costurile și a crește eficiența procesului de modernizare a infrastructurii rutiere vom utiliza procedura de achiziție publică a acordului cadru[1], pe o perioadă de 4 ani, cu 8 contracte subsecvente, pentru fiecare tip de lucrare (asfaltare/remodelare intersecții, întreținere, trotuare/treceri de pietoni supaînălțate), iar astfel nu vom fi nevoiți ca de fiecare dată să organizăm procedură de achiziție publică pentru a contracta lucrări privind construirea și modernizarea infrastructurii rutiere. Astfel, contractând toate lucrările printr-o singură procedură, vom diminua timpul de execuție al lucrărilor și vom reduce costurile prin contractarea unei cantități mult mai mari de lucrări.

[1] Art. 3, alin. 1, lit. c din Legea 98/2016 privind achizițiile publice: acord-cadru – acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorități contractante și unul ori mai mulți operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor și condițiilor care guvernează contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile avute în vedere;

În ultimul deceniu, orașul Bragadiru a înregistrat o creștere imensă de populație și în același timp de locuințe construite în grabă și fără niciun fel de planificare prealabilă. La acest lucru s-a adăugat și lipsa respectării prevederilor din Planul Urbanistic General al orașului, iar derogările de la acesta au fost acceptate fără ezitare în Consiliul local, pentru a se construi rapid și fără infrastructura edilitară necesară. Astfel, orașul Bragadiru a ajuns în prezent să aibă mari probleme în ceea ce privește dotările edilitare din noile cartiere.

Echipa USR-Plus Bragadiru a analizat situația din teritoriu si vine cu următoarele propuneri în ceea ce privește dezvoltarea de dotări edilitare pentru oraș:

 1. Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare, precum și îmbunătățirea calității apei potabile:
  1. Acordarea de suport companiei ce se ocupă cu extinderea rețelei de apă și canalizare (Apă Canal Ilfov) prin extinderea rețelei de apă și canalizare în zonele care nu sunt incluse deja în planurile de extindere a rețelei de apă-canal, realizate de către aceștia.
  2. O altă problemă comuna în toate zonele din orașul Bragadiru este calitatea scăzută și prețul mare al apei, sens în care avem posibilitatea de a îmbunătăți calitatea apei potabile prin construirea de stații de tratare și epurare a apei și de a reduce costurile prin investiții în rețeaua de apă. Aceste lucruri se pot realiza prin accesarea de fonduri europene nerambursabile de către Consiliul Județean ILFOV.
  3. Achiziționarea de dispozitive care să monitorizeze continuu calitatea apei din sistem pentru a lua măsurile potrivite în vederea tratării acesteia.
  4. Discuții cu Apa Nova, pentru a-și extinde sistemul de dotări în zonele pe care Apă Canal Ilfov nu le mai poate acoperi cu apă și canalizare.
  5. Monitorizarea atentă a furnizorului de apă pentru a-și realiza îndatoririle și pentru a asigura o calitate optimă a apei menajere.
 1. Construirea rețelei de canalizare pluvială:
  1. Realizarea de planuri locale pentru extinderea canalizării pluviale, care să vină în completarea planurilor realizate deja de către Apă Canal Ilfov. Planuri care doresc realizarea de canalizare pluvială, doar într-o zona din cartierul Independenței, dar conductele fiind dimensionate corespunzător în vederea extinderii ulterioare pentru întreg cartierul. Acest lucru ne permite realizarea de proiecte mai mici, prin care să extindem canalizarea pluvială pe sectoare, în funcție de sursele de fonduri pe care vom reuși să le accesăm în acest sector.
 2. Extinderea rețelelor de gaze naturale si curent electric, precum și mărirea capacității acestora
  1. Realizarea de planuri în prealabil a rețelelor de gaze naturale și curent electric, precum și mărirea capacității pentru acestea în zonele cartierelor noi, deoarece aici se vor înregistra cele mai multe cereri și cel mai mare consum.

Și, nu în ultimul rând, documentațiile de urbanism pentru zonele care nu sunt racordate la dotările necesare conviețuirii într-un oraș modern (apă curentă, canalizare, gaze, electricitate și asfalt) nu vor mai fi aprobate.

Urbanismul, în cadrul unei localități, este de o importanță crucială pentru modul în care se va dezvolta aceasta, dar și pentru calitatea vieții locuitorilor. Din nefericire, orașul Bragadiru s-a dezvoltat într-un mod haotic, fără să se respecte reguli importante de urbanism, dar și prin numeroase derogări de la Planul Urbanistic General. Având în vedere modul defectuos în care orașul a evoluat până în prezent, ne-am propus să realizăm o reformă în acest domeniu și să punem în aplicare următoarele măsuri:

1. Respingerea tuturor derogărilor de la Planul Urbanistic General care sunt nefondate (derogări de modificare regim de înălțime, derogare de modificare zonă funcțională, derogări de la retragerile minime obligatorii etc., în special pentru zonele de locuit).

2. O analiza detaliată de către specialiști a P.U.Z-urilor și P.U.D-urilor propuse de către dezvoltatori și respingerea documentațiilor care prezintă probleme sau încălcări ale principiilor de “bun simț urbanistic”.

3. Obligarea dezvoltatorilor de a include în proiectele aferente unor complexe rezidențiale și a unităților educaționale, spații verzi, locuri de parcare suficiente, drumuri de acces dimensionate corespunzător, trotuare, dotări tehnico-edilitare etc.

4. Respingerea documentațiilor de urbanism care sunt propuse în zone fără acces la canalizare, apă curentă, iar drumurile către zonele propuse nu sunt asfaltate.

5. Realizarea unei aplicații pentru a aduce noile documentații propuse mai aproape de cetățeni, într-o formă simplificată pentru a dezbate mai ușor cu aceștia noile propuneri ale dezvoltatorilor și pentru a avea mai ușor un feedback din partea locuitorilor pentru realizarea de dezbateri publice.

6. Începerea procedurilor de actualizare a Planului Urbanistic General, în care să schimbăm structura zonelor funcționale pentru a favoriza economia locală în locul zonelor rezidențiale care dețin în prezent cea mai mare parte din oraș.

7. Realizarea de Planuri Urbanistice Zonale prin diferite firme de consultanță tehnică, pentru zonele care au înregistrat în ultima vreme o dezvoltare intensă și necesită noi direcții pentru o dezvoltare ulterioară.

8. Discuții periodice cu cetățenii pentru a-i implica în viața orașului și pentru a consulta viziunea lor pentru dezvoltarea urbanistică a orașului.

După cum se știe, educația este o componenta cheie, având un rol fundamental în dezvoltarea unei societăți sau a unei comunități. Deoarece Bragadiru este unul din orașele „tinere” ale României, consideram ca pentru a crea o dezvoltare durabila și pentru a atrage investiții în folosul comunității, este necesar ca învățământul în oraș să fie unul modern, adaptat cerințelor privind forța de munca. Este necesar ca metodele de predare folosite să fie adaptate permanent ultimelor tehnici utilizate pe plan european si mondial, să fie create bazele și cadrul necesar pentru un sistem de învățământ flexibil, care sa reacționeze rapid la schimbări. Este necesara construcția a cel puțin încă 2 școli, dar și a unui liceu, având în vedere ca orașul numără în prezent aproximativ 35.000-45.000 locuitori.

Pe lângă scoli și liceu, orașul Bragadiru are nevoie de creșe și grădinițe, având în vedere numărul crescut de copii cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani. Propunem construirea a doua creșe și doua grădinițe de mari dimensiuni în noile cartiere și o creșă în partea veche a orașului, unde există deja doua grădinițe.

Trebuie avuta în vedere crearea unui cadru necesar pentru a transporta elevii către școala și apoi la domiciliu (după încheierea orelor de școală) prin implicarea activă a Primăriei. De asemenea, trebuie să fie dezvoltat și un cadru instituționalizat care să permită copiilor sa aibă un program variat, de efectuare a temelor sub supraveghere dar și de sport și activități recreative, pana la ora la care părinții îi pot prelua. Consideram ca în acest program pot fi atrase cadrele didactice de la ciclul primar, care pot avea astfel o sursa suplimentara de venit.

De asemenea, propunem stimulente financiare elevilor care prezintă rezultate foarte buna la învățătură în structurile educaționale ale orașului Bragadiru.

În funcție de rezultatele școlare din cursul anului școlar, se vor organiza ore suplimentare în care elevii să primească meditații gratuite la unele materii.

Având în vedere faptul ca Bragadiru este localizat lângă Măgurele, unde se afla cele mai importante institute naționale de cercetare în domeniul fizicii din Romania, și având ca model Institutul Weizmann din Israel (unul din institutele de top pe plan mondial în domeniul cercetării), consideram ca trebuie organizate vizite periodice la Măgurele, pentru a prezenta copiilor și a îi familiariza cu perspectivele deosebite pe care le oferă o carieră în cercetare. În egală măsura, la școlile din Bragadiru pot fi invitați cercetători de prestigiu, specialiști din diverse domenii (jurnalism, literatura, economie-finanțe, inginerie, filologie etc.) care să țină lecții deschise la un nivel accesibil tinerilor. Cu atât mai mult se justifică construirea unui liceu în Bragadiru, având profil atât real, cât și umanist.

Trebuie creat un cadru de ajutorare a copiilor din familiile defavorizate, pentru ca aceștia sa aibă acces la o educație de calitate, pentru a își putea construi un viitor mai bun. Acest lucru se aplică tuturor tinerilor. Trebuie create mecanisme de promovare a tinerilor dotați și supradotați, aceștia trebuie sprijiniți pentru a își desăvârși formarea profesională și integrarea în societatea de mâine.

Spațiile multiple existente la Căminul Cultural pot fi utilizate și pentru cursuri de calificare și recalificare, de la cele din domeniul unor meserii sau profesii practice, până la cursuri de IT (operare PC și sisteme de operare alternative: Linux), programare, business management, al căror cost poate fi parțial acoperit de Primărie, prin atragerea de firme ca sponsori.

Trebuie creat un cadru pentru promovarea excelentei și competenței, prin crearea unei forte de munca înalt calificate, care, în conjuncție cu un cadru legislativ orientat spre investiții, poate crea locuri de munca în Bragadiru, reducând astfel fenomenul migrării spre București.

Un oraș adevărat are nevoie de resurse adecvate, mai ales (dar nu numai) de resurse financiare. Veniturile cele mai consistente pot fi obținute dacă orașul are activități economice eficiente și sustenabile, cu impact nu doar asupra bugetului de venituri publice, dar și a vieții sociale și urbane – crearea de locuri de muncă, susținerea unor inițiative de utilitate publică, colaborări pentru realizarea unor proiecte de interes comun etc..

Un oraș adevărat înseamnă o viață de calitate: umană, socială, civică, dar mai ales economică, pentru că fără resurse este imposibilă dezvoltarea și îmbunătățirea condițiilor de viață. Noi urmărim dezvoltarea economică a orașului Bragadiru prin următoarele măsuri:

1. Dezvoltarea infrastructurii și dotărilor necesare pentru a atrage diferiți agenți economici în oraș.

2. Păstrarea zonei comerciale a orașului (zona Lidl-Kaufland) ca zonă comercială și de servicii (Conform P.U.G.) pentru a atrage aici diferiți actori economici importanți în crearea de locuri de muncă aproape de casă.

3. Respingerea P.U.Z.-urilor propuse în această zonă, care presupun derogări de la P.U.G. pentru schimbarea zonei funcționale.

4. În ultimul deceniu, orașul Bragadiru s-a transformat într-un oraș dormitor al capitalei. Populația se află în continuă creștere iar construcțiile ridicate în oraș sunt aproape în exclusivitate rezidențiale. Acest trend ne transformă rapid și ireversibil într-o localitate dependentă de locurile de muncă din București, iar economia locală și bugetul local se vor păstra scăzute în comparație cu alte orașe din județ. În aceste condiții, considerăm oportun ca pe viitor, puținele terenuri rămase neconstruite cu locuințe, să fie integrate în planuri pentru viitoare platforme industriale nepoluante și zone de servicii comerciale în vederea creșterii economice a orașului Bragadiru

5. Promovarea antreprenorilor locali prin scutirea de diferite taxe și impozite, dar și asistență și training specializat în vederea accesării de fonduri europene pentru aceștia. De asemenea, vom stimula implicarea acestora în dezbaterea tuturor măsurilor cu caracter economic.

6. Modificarea următorului Plan Urbanistic General pentru a cuprinde în cadrul acestuia mai multe zone comerciale, de servicii, industriale nepoluante și depozitare. În acest fel, încercăm să realizăm un echilibru între numărul mare de locuitori din oraș (aproximativ 40.000-45.000) și numărul scăzut al locurilor de muncă din localitate, aproximativ 5.400 de locuri de muncă. O propunere concretă este interzicerea construirii de locuințe în proximitatea căii ferate, respectiv str. Drumul Jadului și Râul Doamnei și includerea acestei zone în zonele destinate exclusiv spațiilor de servicii și producție nepoluantă.

Proprietățile aerosolilor sunt determinate de compoziția chimică, concentrație, mărime, formă, și structura internă a particulelor lichide și solide suspendate în atmosferă, caracteristici ce variază în spațiu și timp.

Cu toate acestea, prezența particulelor de aerosoli reduce considerabil vizibilitatea, influențează major clima, precipitațiile și implicit calitatea vieții, sau poate cauza probleme majore de sănătate la oameni. Printre afecțiunile de sănătate se pot enumera boli respiratorii și cardiovasculare grave, alergii severe, cancer pulmonar sau alte tipuri de cancer, etc.

În UE, în SUA și în statele civilizate, legislația de mediu obligă statul să creeze o rețea de stații de monitorizare a mediului care măsoară concentrația PM2.5 și PM10, a NO, CO, CO, SO4, NH etc. (sulfați, nitrați, monoxid și dioxid de carbon, oxizi ai azotului etc). Există limite maxime permise și se iau măsuri ferme pentru ca acestea să nu fie depășite.

La nivelul orașului Bragadiru trebuie înființate cel puțin 2 stații de monitorizare a poluării mediului, una amplasată la Penny Bragadiru, cea de-a doua la Lidl-Kaufland sau în zona Primăriei.

În cazul în care concentrațiile poluanților și aerosolilor sunt depășite trebuie luate măsuri imediate de reducere a nivelului de poluare, cu implicarea factorilor de decizie la nivel local, cu atât mai mult cu cât traficul în Bragadiru a devenit extrem de aglomerat.

Bragadiru verde

 • Una din prioritățile programului de mediu trebuie să fie crearea unor parcuri și locuri de agrement pentru copii, precum și a unor perdele protectoare de copaci și verdeață. Iar acolo unde terenurile disponibile nu permit realizarea de parcuri, propunem realizarea de mici spații verzi (alveole verzi) care să reprezinte o gură de oxigen în marea de construcții realizata în mod defectuos de către actuala administrație.
 • Propunem accesarea de fonduri europene pentru a achiziționa taxiuri și mijloace de transport cu propulsie hibridă sau electrică. De asemenea, consideram ca trebuie să fie date în folosită cât mai rapid piste de biciclete dedicate spre București și în Bragadiru
 • Derularea unui program de către Primărie, în parteneriat cu Ministerul Mediului, prin care să fie acordate stimulente celor care își vor instala celule solare. Discuții cu furnizorii de energie de pe piața libera pentru racordarea la sistemul energetic. 
 • Derularea unui program de reîmpădurire și creare a unei „centuri verzi” în Bragadiru (dar și în localitățile învecinate), care sa aibă rol de absorbi dioxidul de carbon și alte noxe rezultate în urma poluării, prevenind în același timp un fenomen grav cum este eroziunea solului, care se manifesta pregnant în zona câmpiei Bărăganului.

Poluarea pânzei freatice

În urma corupției generalizate din cadrul structurilor Primăriei, au fost date în folosință case și blocuri care ignoră cele mai elementare cerințe privind deversarea deșeurilor. Nu există fose septice, foarte multe dintre acestea fiind simple gropi care se umplu cu dejecții care s-au infiltrat în pânza freatică, rezultând poluarea pânzei freatice cu Escherichia Coli (E-COLI) și alți agenți patogeni sau bacterii până la adâncimi de ordinul 30 – 50 m. Mai mult decât atât, unii proprietari își sparg singuri fundul fosei septice pentru a nu mai fi nevoiți să apeleze regulat la serviciile de vidanjare contra cost. Aceasta este o atitudine iresponsabila, care duce la compromiterea întregii rețele de apă cu consecințe deosebit de grave pentru comunitate.

Propunem controale ale Gărzii de Mediu pe scară largă la toate locuințele și casele din Bragadiru pentru a soma proprietarii să rezolve această gravă neglijență. Celor care refuză acest lucru urmează să li se aplice amenzi drastice, în conformitate cu actuala legislație.

De asemenea, propunem accesarea de fonduri europene pentru extinderea rețelei de canalizareși modernizarea stației de epurare a apelor uzate, un proiect care poate fi demarat în comun cu orașul Măgurele, și cu localitățile Clinceni și Cornetu.

Gunoi și resturi menajere

Propunem măsuri pentru implementarea cât mai rapidă a colectării selective, pentru reducerea taxelor de gunoi pentru cei care transpun în practică această directivă a UE.

De asemenea, avem în vedere implementarea și derularea unui program de colectare a electrocasnicelor uzate de la domiciliu.

Reducerea poluării datorate traficului auto

Ca urmare a faptului că parcul auto din România este compus în proporție de 70 % din mașini cu vechime mai mare de 12 de ani, care depășesc cu mult normele de poluare existente, este necesară luarea unor măsuri de protecție adecvată a locuitorilor orașului. La acest lucru se adaugă faptul că, un alt efect al corupției din România (relatat și în ziarul Adevărul) este acela că mașinile diesel trec de verificarea tehnică prin îndepărtarea de către proprietari (în înțelegere cu unitățile de service) a filtrelor de particule, pentru o sumă modică. În acest mod, suntem supuși celei mai teribile forme de genocid chimic.

Propunem derularea unui program cu Garda de Mediu și cu RAR, prin care orașul Bragadiru să dispună de minim 2 laboratoare auto mobile de test, iar Poliția să efectueze filtre privind mașinile participante la trafic, în scopul depistării și scoaterii din circulație a celor foarte vechi, care poluează excesiv și pun grav în pericol sănătatea locuitorilor prin expunerea la diferite forme de cancer.

Un oras adevarat nu poate exista in lipsa unui sistem medical performant. In prezent, orasul Bragadiru, desi are o populatie rezidenta estimata la aproximativ 50.000 de locuitori, nu dispune de un spital. Spre comparatie, orasul Oltenita, cu o populatie estimata la aproximativ 25.000 de locuitori, dispune de 3 unitati sanitare (una de stat si doua private) cu posibilitate de spitalizare continua. Prin urmare, cetatenii din Bragadiru sunt obligati sa se deplaseze in Bucuresti pentru investigatii de baza precum serviciile de imagistica, laborator si serviciile integrate cu specializari multiple.

Avand in vedere cresterea numarului de locuitori din zona, este necesara construirea unui centru medical multi-disciplinar in contract cu Casa de Asigurari Ilfov, care sa acorde servicii medicale integrate gratuite, ambulatoriu de specialitate si prin spitalizare continua, contribuind astfel la imbunatatirea starii de sanatate a populatiei atat din Bragadiru cat si din zonele limitrofe.

Prin realizarea acestui proiect, ne propunem:

  • Furnizarea de servicii medicale diversificate intr-un centru modern, care sa ofere servicii de imagistica (Rx, CT, RMT), laborator, centru de Gastroenterologie (pentru efectuarea de endoscopii), ambulator de specialitate integrat cu cabinete de medicina interna , cardiologie, gastroenterologie, neurologie, diabet, oftalmologie, ORL, dermatologie, recuperare medicala si medicina de familie.
  • Cresterea adresabilitatii si diminuarea migrarii pacientilor in alte spitale, pentru utilizarea eficienta a
   fondurilor provenite din banii asiguratilor si a banilor publici in scopul cresterii calitatii actului medical
   prin diversificarea serviciilor medicale.
  • Respectarea dreptului la ocrotirea sanatatii populatiei.
  • Cresterea serviciilor de preventie si educatie medicala.
  • Accesibilitatea la servicii medicale teritoriale.
  • Respectarea dreptului la ingrijiri medicale.
  • Accesul rapid la servicii medicale si acoperirea tuturor nevoilor medicale ale pacientilor cronici.
  • Atragerea de personal medical inalt calificat, in acest sens proximitatea fata de Bucuresti constituie un mare avantaj.

Deoarece pilonul de baza al serviciilor medicale este constituit de medicina de familie, o preocupare distincta a Aliantei USR-PLUS va fi imbunatarirea serviciilor medicale oferite de medicii de familie prin punerea la dispozitie de spatii noi si dotari moderne atat in noul centru medical cat si in cel vechi din Soseaua Alexandriei, nr. 227.

Crearea unor programe pentru stimularea cadrelor medicale in vederea deschiderii mai multor cabinete individuale:

  • Din dialogurile pe care le-am avut cu medicii din Bragadiru, destul de mulți la numar, am reținut ca și-ar dori sa își deschidă cabinete în Bragadiru, dar chiriile sunt foarte mari și nu pot asigura costurile de funcționare ale acestora la început de drum.
  • În acest sens, propunem ca în cadrul centrului medical sa avem și cabinete medicale individuale, iar medicii care aleg să-și deschidă astfel de cabinete sa beneficieze de diferite facilități precum reducerea cu 50 % a plății chiriei în primul an.

De asemenea, Alianta USR-PLUS va adopta măsurile legale ce se impun pentru respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități (montarea de lifturi, locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități și primirea drepturilor legale ce li se cuvin, precum dreptul la însoțitor și a indemnizațiilor prevăzute de lege).

Lumea în care trăim este într-o continuă schimbare, plină de provocări și pericole la tot pasul. Din păcate, mai ales în urma amnistiilor mascate promovate anii trecuți de PSD și aliații lor din Parlament, numărul de infracțiuni săvârșite pe teritoriul României a crescut considerabil. Orașul Bragadiru nu face notă discordantă în acest tablou al infracționalității. Chiar dacă fenomenul infracțional nu poate fi stopat, el poate fi limitat foarte mult printr-o implicare crescută a factorilor decizionali și prin dezvoltarea unei infrstructuri la nivel local care să acționeze ca un factor descurajator al elementelor antisociale.

Printre obiectivele pe care Alianța USR PLUS le are în Bragadiru, se numără și descurajarea și preîntâmpinarea acțiunilor antisociale. Pentru a atinge acest deziderat, vom implementa:

 • Refacerea sistemului CCTV (camere de luat vederi) din Bragadiru și extinderea acestuia pentru a acoperi o zonă cât mai largă a orașului.
 • Suplimentarea numărului de echipaje ale poliției locale și înființarea de noi posturi de poliție în cartierele noi.
 • Asigurarea unei dotări corespunzătoare a echipajelor de poliție.
 • Extinderea sistemului de iluminat stradal pentru a acționa ca factor descurajator.

Un oraș adevărat înseamnă acces la cultură și implicare civică. Scopul nostru este să transformăm Bragadiru, dintr-un oraș de tranzit, într-un oraș cu viață culturală reală, precum și cu inițiative de interes turistic si sportiv.

Așa cum, personal, ne dorim o viață plină, interesantă, dinamică și plăcută, la fel de important este să avem o viață socială, civică și culturală la noi în oraș, nu doar în marele oraș vecin, București, pe Valea Prahovei, pe Litoral sau prin alte părți ale lumii.

Ca să avem un oraș adevărat, trebuie să construim în Bragadiru, stradă cu stradă, un oraș viu, dinamic, cu o identitate renăscută și cu oameni implicați în viața civică și în cultură, în care să ne simțim bine împreună.

Un oraș adevărat are nevoie de cultură – bugetul orașului Bragadiru nu permite, pe termen scurt sau mediu, construirea unui ansamblu cultural modern, care să ne pună pe harta orașelor culturale ale țării, dar vom porni cu acțiuni de mai mică anvergură:

 • Analiza spațiilor, activităților și resurselor Casei de Cultură „Mihai Eminescu”, ca punct de pornire pentru un plan de eficientizare printr-o utilizare intensă și adecvată (spectacole, invitarea unor personalități din zona culturală, expoziții ale oamenilor talentați din zonă, activități de training și de dezvoltare personală pentru copii și pentru adulți, spații de conferințe și alte evenimente de interes public, digitalizarea accesului la resursele existente și completarea cu altele noi).

 • Susținerea copiilor talentați din Bragadiru, ai căror părinți nu le pot asigura finanțarea completă, cu sume de bani pentru deplasări la expoziții, concursuri, concerte sau alte evenimente specifice la care au fost invitați să participe.

 • Amenajarea sitului arheologic din perioada neolitică, aflat pe malul nordic al râului Sabar („La Moară”), ca punct de interes turistic în zonă.

 • Susținerea activităților sportive pentru copii și amatori cu rol recreeativ, dar și pentru creșterea gradului de sănătate.

 • Introducerea în programul „Școala altfel” a unei zile dedicate educației civice, pe înțelesul copiilor, cu discuții, jocuri de simulare pentru rezolvarea unor probleme locale, jocuri pentru dezvoltarea gândirii critice, întâlniri cu persoane direct implicate în viața civică sau vizite la diverse instituții de interes public.

 • Atragerea de finanțări nerambursabile pentru proiecte de dezvoltare socială, civică, culturală și sportivă.

 • Crearea unei platforme de exprimare civică, schimb de idei și propuneri de dezvoltare, gestionată la nivelul Primăriei, pentru a contribui la dezvoltarea dialogului între cei interesați de viața urbei și cei implicați în dezvoltarea ei. Ideile sau propunerile reținute se vor introduce în planul local de dezvoltare, cu implicarea în aplicarea lor a inițiatorilor.

 • În fiecare an vom organiza minim un eveniment public, la nivel de oraș, fizic sau virtual, la care să ia parte toți cei interesați – cu propuneri, prezentări, discuții – ca ocazie de a ne cunoaște mai bine, de a schimba informații și de a pune bazele unor cooperări pe proiecte de dezvoltare locală.