• Monitorizarea calității aerului și extinderea spațiilor verzi cu prioritate în zonele unele calitatea aerului este scăzută;
  • Amenajarea de parcuri, cu prioritate pe terenurile unde nu se poate construi datoria restricțiilor (În general rețelelor de utilități) și care pot fi cumpărate la prețuri accesibile;
  • Serviciul de Salubritate eficient prin:

Asigurarea dotărilor necesare pentru colectarea selectiva a deseurilor și valorificarea acestora în vederea scăderi costurilor plătite de populație;

Eficientizarea Serviciului de Salubrizare prin implementarea de noi tehnologii;

Asigurarea maturatului stradal cel puțin o dată pe saptămână pe toate străzile din Bragadiru.

Respectarea de către operatorul de salubritate a tuturor obligațiilor asumate.