Am solicitat primăriei construirea porțiunii de trotuar de pe strada Cristalului, între sensul giratoriu de la Mega Image și Penny. Am arătat atât în cadrul ședințelor de consiliu local cât și prin intermediul rețelelor de socializare, riscurile la care sunt supuși cetățenii orașului Bragadiru atunci când sunt forțați să meargă prin noroi sau să facă echilibristică pe borduri.

Datorită perseverenței cu care am abordat această problemă am reușit să forțăm proprietarul terenului să respecte retragerea minimă, pentru ca într-un final să obținem amenajarea unui trotuar pe acea porțiune.

Am realizat deja cererile pentru dezbatere publică pentru aceste doua documentații ce impun probleme majore pentru oraș:

 1. P.U.Z.-ul din Șoseaua Alexandriei nr. 229 (Zona comercială a orașului, lângă Lidl și Kaufland).

Printre problemele acestui P.U.Z. putem enumera:

 • În  primul rând, P.U.Z.-ul propune schimbarea zonei funcționale de la cea de subzonă pentru comerț și servicii (P+2E+M) la cea de zonă mixtă (locuire colectivă, comerț, servicii, depozitare) (S+DS+P+7E). Acest mixt de funcțiuni, adăugate unei zone comerciale ce este deja foarte aglomerată, va îngreuna și mai mult accesul către centrele comerciale ce sunt frecventate zilnic de mii de persoane.
 • În acest complex se vor construi 10 blocuri de S+DS+P+7E (subsol, demisol, parter și 7 etaje), acest lucru însemnând zeci de mașini parcate pe trotuarele de pe străzile vecine sau chiar mai rău, în parcările de la Lidl și Kaufland, ocupând locurile celor care vin la cumpărături.
 • Discrepanța dintre casele construite pe Strada Povernei ce au P+2E+M (aproximativ 10 m înălțime) și blocurile ce vor fi construite în imediata apropiere a acestora ce vor avea aproximativ 25 m și vor umbri mare parte din casele aflate pe partea stângă a străzii Povernei.
 • Necesitatea unui studiu geotehnic în cadrul căruia să se efectueze mai multe foraje pentru a se afla nivelul apei din subteran și ce roci se afla peste acesta, căci in funcție de acestea apa se va infiltra în fundația blocului sau nu. Realizatorii acestui P.U.Z. prezinta subsol și demisol, dar mă îndoiesc că acestea vor fi realizate în condițiile de față.
 • Pentru a justifica faptul că intrarea principala din față este aceeași cu a celor doua supermarketuri și va aglomera foarte mult traficul, aceștia au prezentat în sumarul memoriu (probabil făcut în fugă de un student la urbanism) o intrare secundară prin strada Povernei. Realizatorii precizează în memoriu că vor moderniza această stradă și o vor largi la 13 m pentru a-și atinge scopul. Dar există o problema, strada Povernei prezintă o lățime de aproximativ 8,50 – 9 m (vezi imaginea nr. 2 de mai jos, ce prezinta lățimea parcelei de drum), iar casele oamenilor sunt construite foarte aproape de stradă. Pentru a aduce această stradă de la  8,5 m la 13 m, aceștia trebuie să exproprieze terenuri private și chiar sa demoleze case (ceea ce este imposibil). În lipsa parcărilor, probabil că strada Povernei va fi plină de mașini parcate pe trotuare și se va circula pe un singur sens având în vedere lățimea acesteia de maximum 9 m (inclusiv trotuare și spații verzi) etc.
 • Găsiți mai multe detalii aici: POSTARE FACEBOOK
 1. P.U.Z-ul localizat în strada Povernei

Printre problemele prezente putem enumera:

 • Prezentul P.U.Z propune trecerea terenului pe care este localizat de la L1 (Subzona pentru locuire individuala) din prezentul P.U.G. în vigoare, la zona Lc ( Locuințe colective cu permisivități de comerț și servicii).
 • Regimul de înălțime este de P+3E (înălțime la cornișă 12 m) într-o zonă unde sunt prezente doar locuințele individuale (vezi imagine nr.2) care prezintă doar parter – 3 m la cornișă (partea dreapta a terenului în cauză) sau maximum P+1 – 6 m la cornișă (partea stângă a terenului).
 • Retragerea față de limita din dreapta parcelei (unde sunt construite case) este de 6 m, iar blocurile vor avea aproximativ 14 m înălțime existând posibilitatea umbririi caselor de pe această latură. Mai mult decât atât, acei oameni nu vor mai avea intimitate în propria curte din cauza balcoanelor cu vedere în curtea lor.
 • P.U.Z.-ul propune lărgirea străzii Povernei la 13 m lățime, pentru a putea răspunde nevoilor deservirii unui complex de locuințe colective. Având în vedere că strada Povernei prezintă pe alocuri lățimi de 8-10 m, iar la limita acesteia sunt proprietăți private împrejmuite, acest lucru este aproape imposibil de realizat.
 • Găsiți mai multe detalii aici: POSTARE FACEBOOK

Pe scurt, se dorea o derogare pentru mărirea procentului de ocupare a terenului (POT) de la 35% la 55%. Știți ce înseamnă acest lucri? Praf și pulbere, la propriu, pentru că avea să fie afectat direct spațiul verde reglementat prin lege pentru construcții.

În plus, în documentația prezentată, terenul respectiv urma să fie înconjurat de străzi de 12 și 13 metri! Vi se pare că Aleea Muzelor ar putea avea 12 metri lățime? Nicidecum, aceasta are 6 metri (am realizat măsurători în teren) iar orice încercare de lărgire ulterioară la 12 metri ar însemna afectarea locurilor de parcare INTABULATE ale vecinilor din Crown Residence. Deci pe hârtie, din pix, facem drumurile cât trebuie ca să dea bine. De aceea nici n-a fost prezentat acordul sau punctul de vedere al vecinilor direct afectați de noua propunere urbanistică.

Mai multe detalii aici: POSTARE FACEBOOK

Aprobat recent de C.L. Bragadiru,  acesta prevede ridicarea unui număr de 7 blocuri într-o zonă în care sunt construite numai locuințe individuale P+1. Pe lângă acest lucru, sunt încălcate și împinse la limita și alte reguli de urbanism care ar trebui sa protejeze orașul de o dezvoltare neadecvată ce va genera probleme pe termen lung.

Găsiți aici mai multe detalii despre neregulile pe care le are acest PUZ: POSTARE FACEBOOK

Deși am organizat dezbatere publică, unde împreună cu cetățenii care locuiesc în această zonă am prezentat problemele și ne-am arătat dezacordul pentru implementarea acestei documentații, Consiliul Local al orașului Bragadiru, a trecut această documentație. Deoarece acest P.U.Z. va afecta un număr foarte mare de persoane, am decis să mergem mai departe cu contestarea acestui P.U.Z., iar împreună cu cetățenii care sunt direct afectați, să acționăm în instanță împotriva acestuia.

Depunerea contestației ce prezenta principalele probleme ale acestuia, a cererii pentru dezbatere publică și informarea cetățenilor cu privire la proiectul ce urma să se dezvolte chiar lângă locuințele lor.

În urma contestației depuse și a problemelor expuse in ședința de dezbatere publică, P.U.Z.-ul a fost stopat.

Principalele prevederi ale documentației PUZ contestate sunt următoarele:

 1. Nu a fost realizată o evaluare serioasă asupra impactului pe care îl are implementarea prevederilor PUZ asupra mediului, ignorându-se într-un mod grosolan situația existentă pe amplasament, care prezintă următoarele aspecte critice:
 • Accesul la imobilul pentru care s-a elaborat documentația PUZ este asigurat de strada Parcului, dispusă sub formă de buclă, cu intrare-ieșire în strada Povernei. Partea de Nord a străzii Parcului străbate parcul (zona de spații verzi) pe o lungime de aproximativ 160 m (4 m lățime) și este limitrofă zonei verzi pe o lungime de aprox. 235m (cu lățime minimă de sub 2 m în zona lacului.
 • Pentru primul sector, drumul de acces amenajat de către proprietarii imobilelor din zona are o lățime de 2.70m (pe cea mai abruptă porțiune), urmată de un sector balastat/piatra spartă, care asigură accesul la cel de-al doilea imobil, în continuare nemaiexistând nimic amenajat. Lărgirea primului sector de la 2.70 m (4 m) la 13 m și execuția celui de-al doilea sector cu aceeași lățime presupune distrugerea unei suprafețe de peste 3000 mp teren care aparțin domeniului public (parc, spațiu verde).
 • Din cauza reliefului extrem de accidentat, realizarea celui de-al doilea sector cu lungimea de aprox. 235m nu este posibila fără lucrări inginerești foarte complicate și costisitoare (stabilizare versanți – ziduri de sprijin etc.) și ar avea ca urmare distrugerea unei suprafețe foarte mari de spații verzi + lacul de la baza versantului;
 • Pe amplasament există un puț forat de mare adâncime (care asigură apa potabilă folosită în sistemul public de alimentare cu apă al orașului) cu zona de protecție aferenta. Această zonă de protecție sanitară nu este menționată în documentație, atât în partea scrisă cât și în cea desenată. In zona acestui put, strada Parcului ar trebui realizata aproape integral pe zona de spațiu verde din parc sau pe terenul care face obiectul prezentei documentații PUZ, aspect deosebit de important care însă nu este nici măcar menționat.
 1. În zona în care se afla imobilul există o multitudine de conducte îngropate pentru transportul țițeiului, care nu figurează in planurile curente, dar care au fost descoperite de vecinii imobilului în perioada în care și-au construit casele. Amplasarea unor blocuri cu 8 niveluri (S+P+5E+6Eretras) în aceasta zonă nu poate să fie făcută fără un studiu amănunțit asupra traselor conductelor de transport petrol și posibilității de relocare a acestora, în condiții de siguranță.
 2. Lipsa infrastructurii edilitare (alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială) se adaugă infrastructurii rutiere deficitare (lipsă în totalitate pe anumite sectoare) – împreună fac imposibilă sau nefezabilă propunerea de realizare a unor blocuri cu regim de înălțime S+P+5E+6Eretras în zona. Pentru suprafața de 3200 mp a lotului și CUT = 1.68, rezultă o suprafață construită de aproximativ 5376 mp. În acest sens, s-ar putea construi un număr de 60 de apartamente (față de max. 5…6 locuințe individuale, conform reglementărilor PUG-ului actual).
 3. Distrugerea echilibrului urbanistic (inclusiv din punct de vedere estetic) prin realizarea unei construcții cu 7 niveluri supraterane într-o zona cu locuințe individuale max. P+2E+M.

 

Din anul 2018, de când a luat ființă filiala USR Bragadiru, am mers regulat la ședințele de consiliu local și am urmărit informațiile transmise pe site-ul orașului, pentru a putea lupta cu deciziile profund greșite luate de actuala administrație.

O problema importantă a orașului este aceea a dezvoltării haotice din cauza nerespectării regulilor de urbanism și a documentațiilor realizate în acest sens. Pentru a pune capăt acestei probleme, ne-am implicat activ și am încercat să stopăm toate documentațiile de urbanism care prezentau probleme.

Pentru încercarea de a împiedica P.U.Z.-ul propus în strada Toamnei, am realizat următoarele demersuri:

Informarea cetățenilor din zonă și contestarea documentației prin cerere pentru dezbatere publică în care am expus problemele. 

În opinia noastră, cele mai grave aspecte pe care le ridică acest PUZ sunt legate de lipsa avizului ISU (care nici măcar nu a fost solicitat în CU), în principal de accesul mașinilor de pompieri și lipsa hidranților, apoi de infrastructura existentă dezastruoasă, lipsa utilităților, a spațiilor verzi și a locurilor de parcare corespunzătoare. În zonă sunt case înșiruite P+1, care se întind între străzile Toamnei și Iernii.

Prin PUZ-ul supus aprobării se creează încă un drum de acces prin spatele acestora, pe care vor circula mașinile viitorilor locatari ai celor două blocuri (P+2+M) ce vor fi construite, cu impact negativ asupra calității vieții locuitorilor. Mai mult, deși în planurile PUZ-ului este prezentat drumul de acces ca și când ar avea continuitate între cele două străzi menționate, în realitate situația este diferită, din strada Iernii accesul făcându-se pe drum privat, proprietarii cu care am vorbit spunând că nu au fost consultați pentru asigurarea continuității drumului.

Găsiți mai multe informații aici: POSTARE FACEBOOK

Conștienți de problemele din cartiere și de faptul că lipsesc dotări esențiale pentru locuirea într-un oraș al secolului XXI, din postura de simpli cetățeni, am încercat să realizăm toate demersurile pentru implementarea unor proiecte în beneficiul cetățenilor.

Membrii alianței USR-PLUS Bragadiru au venit cu propunerea unor inițiative civice pentru orașul Bragadiru, precum cea pentru parc în cartierul Latin și cea pentru scoală în cartierul Independenței.

În acest sens, au fost făcute note de fundamentare pentru proiecte, iar apoi, mai mulți membrii ai alianței au ieșit în stradă pentru a strânge cate 1.000 de semnături, necesare fiecărui proiect, pentru ca acestea să poate fi incluse pe ordinea de zi în ședințele de Consiliu Local.

Din nefericire, actuala administrație nu a considerat aceste lucruri ca fiind prioritare pentru orașul în care locuim, deși populația tânără este in continuă creștere, locurile în scoli și grădinițe sunt depășite, iar spațiile verzi din noile cartiere sunt inexistente.

Pentru mai multe detalii despre școală: POSTARE FACEBOOK INITIATIVA CIVICA