Depunerea contestației ce prezenta principalele probleme ale acestuia, a cererii pentru dezbatere publică și informarea cetățenilor cu privire la proiectul ce urma să se dezvolte chiar lângă locuințele lor.

În urma contestației depuse și a problemelor expuse in ședința de dezbatere publică, P.U.Z.-ul a fost stopat.

Principalele prevederi ale documentației PUZ contestate sunt următoarele:

  1. Nu a fost realizată o evaluare serioasă asupra impactului pe care îl are implementarea prevederilor PUZ asupra mediului, ignorându-se într-un mod grosolan situația existentă pe amplasament, care prezintă următoarele aspecte critice:
  • Accesul la imobilul pentru care s-a elaborat documentația PUZ este asigurat de strada Parcului, dispusă sub formă de buclă, cu intrare-ieșire în strada Povernei. Partea de Nord a străzii Parcului străbate parcul (zona de spații verzi) pe o lungime de aproximativ 160 m (4 m lățime) și este limitrofă zonei verzi pe o lungime de aprox. 235m (cu lățime minimă de sub 2 m în zona lacului.
  • Pentru primul sector, drumul de acces amenajat de către proprietarii imobilelor din zona are o lățime de 2.70m (pe cea mai abruptă porțiune), urmată de un sector balastat/piatra spartă, care asigură accesul la cel de-al doilea imobil, în continuare nemaiexistând nimic amenajat. Lărgirea primului sector de la 2.70 m (4 m) la 13 m și execuția celui de-al doilea sector cu aceeași lățime presupune distrugerea unei suprafețe de peste 3000 mp teren care aparțin domeniului public (parc, spațiu verde).
  • Din cauza reliefului extrem de accidentat, realizarea celui de-al doilea sector cu lungimea de aprox. 235m nu este posibila fără lucrări inginerești foarte complicate și costisitoare (stabilizare versanți – ziduri de sprijin etc.) și ar avea ca urmare distrugerea unei suprafețe foarte mari de spații verzi + lacul de la baza versantului;
  • Pe amplasament există un puț forat de mare adâncime (care asigură apa potabilă folosită în sistemul public de alimentare cu apă al orașului) cu zona de protecție aferenta. Această zonă de protecție sanitară nu este menționată în documentație, atât în partea scrisă cât și în cea desenată. In zona acestui put, strada Parcului ar trebui realizata aproape integral pe zona de spațiu verde din parc sau pe terenul care face obiectul prezentei documentații PUZ, aspect deosebit de important care însă nu este nici măcar menționat.
  1. În zona în care se afla imobilul există o multitudine de conducte îngropate pentru transportul țițeiului, care nu figurează in planurile curente, dar care au fost descoperite de vecinii imobilului în perioada în care și-au construit casele. Amplasarea unor blocuri cu 8 niveluri (S+P+5E+6Eretras) în aceasta zonă nu poate să fie făcută fără un studiu amănunțit asupra traselor conductelor de transport petrol și posibilității de relocare a acestora, în condiții de siguranță.
  2. Lipsa infrastructurii edilitare (alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială) se adaugă infrastructurii rutiere deficitare (lipsă în totalitate pe anumite sectoare) – împreună fac imposibilă sau nefezabilă propunerea de realizare a unor blocuri cu regim de înălțime S+P+5E+6Eretras în zona. Pentru suprafața de 3200 mp a lotului și CUT = 1.68, rezultă o suprafață construită de aproximativ 5376 mp. În acest sens, s-ar putea construi un număr de 60 de apartamente (față de max. 5…6 locuințe individuale, conform reglementărilor PUG-ului actual).
  3. Distrugerea echilibrului urbanistic (inclusiv din punct de vedere estetic) prin realizarea unei construcții cu 7 niveluri supraterane într-o zona cu locuințe individuale max. P+2E+M.