1. Administratie publică eficientă prin:

 • Competență;

 • Performanță;

 • Transparență;

 • Digitalizarea administrației locale;

 • Respectarea Legii;

 • Servicii smart (implicarea cetățenilor și a inițiativelor civice în procesul decizional și în rezolvarea problemelor orașului).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 

Depunerea contestației ce prezenta principalele probleme ale acestuia, a cererii pentru dezbatere publică și informarea cetățenilor cu privire la proiectul ce urma să se dezvolte chiar lângă locuințele lor.

În urma contestației depuse și a problemelor expuse in ședința de dezbatere publică, P.U.Z.-ul a fost stopat.

Principalele prevederi ale documentației PUZ contestate sunt următoarele:

 1. Nu a fost realizată o evaluare serioasă asupra impactului pe care îl are implementarea prevederilor PUZ asupra mediului, ignorându-se într-un mod grosolan situația existentă pe amplasament, care prezintă următoarele aspecte critice:
 • Accesul la imobilul pentru care s-a elaborat documentația PUZ este asigurat de strada Parcului, dispusă sub formă de buclă, cu intrare-ieșire în strada Povernei. Partea de Nord a străzii Parcului străbate parcul (zona de spații verzi) pe o lungime de aproximativ 160 m (4 m lățime) și este limitrofă zonei verzi pe o lungime de aprox. 235m (cu lățime minimă de sub 2 m în zona lacului.
 • Pentru primul sector, drumul de acces amenajat de către proprietarii imobilelor din zona are o lățime de 2.70m (pe cea mai abruptă porțiune), urmată de un sector balastat/piatra spartă, care asigură accesul la cel de-al doilea imobil, în continuare nemaiexistând nimic amenajat. Lărgirea primului sector de la 2.70 m (4 m) la 13 m și execuția celui de-al doilea sector cu aceeași lățime presupune distrugerea unei suprafețe de peste 3000 mp teren care aparțin domeniului public (parc, spațiu verde).
 • Din cauza reliefului extrem de accidentat, realizarea celui de-al doilea sector cu lungimea de aprox. 235m nu este posibila fără lucrări inginerești foarte complicate și costisitoare (stabilizare versanți – ziduri de sprijin etc.) și ar avea ca urmare distrugerea unei suprafețe foarte mari de spații verzi + lacul de la baza versantului;
 • Pe amplasament există un puț forat de mare adâncime (care asigură apa potabilă folosită în sistemul public de alimentare cu apă al orașului) cu zona de protecție aferenta. Această zonă de protecție sanitară nu este menționată în documentație, atât în partea scrisă cât și în cea desenată. In zona acestui put, strada Parcului ar trebui realizata aproape integral pe zona de spațiu verde din parc sau pe terenul care face obiectul prezentei documentații PUZ, aspect deosebit de important care însă nu este nici măcar menționat.
 1. În zona în care se afla imobilul există o multitudine de conducte îngropate pentru transportul țițeiului, care nu figurează in planurile curente, dar care au fost descoperite de vecinii imobilului în perioada în care și-au construit casele. Amplasarea unor blocuri cu 8 niveluri (S+P+5E+6Eretras) în aceasta zonă nu poate să fie făcută fără un studiu amănunțit asupra traselor conductelor de transport petrol și posibilității de relocare a acestora, în condiții de siguranță.
 2. Lipsa infrastructurii edilitare (alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială) se adaugă infrastructurii rutiere deficitare (lipsă în totalitate pe anumite sectoare) – împreună fac imposibilă sau nefezabilă propunerea de realizare a unor blocuri cu regim de înălțime S+P+5E+6Eretras în zona. Pentru suprafața de 3200 mp a lotului și CUT = 1.68, rezultă o suprafață construită de aproximativ 5376 mp. În acest sens, s-ar putea construi un număr de 60 de apartamente (față de max. 5…6 locuințe individuale, conform reglementărilor PUG-ului actual).
 3. Distrugerea echilibrului urbanistic (inclusiv din punct de vedere estetic) prin realizarea unei construcții cu 7 niveluri supraterane într-o zona cu locuințe individuale max. P+2E+M.

 

Din anul 2018, de când a luat ființă filiala USR Bragadiru, am mers regulat la ședințele de consiliu local și am urmărit informațiile transmise pe site-ul orașului, pentru a putea lupta cu deciziile profund greșite luate de actuala administrație.

O problema importantă a orașului este aceea a dezvoltării haotice din cauza nerespectării regulilor de urbanism și a documentațiilor realizate în acest sens. Pentru a pune capăt acestei probleme, ne-am implicat activ și am încercat să stopăm toate documentațiile de urbanism care prezentau probleme.

Pentru încercarea de a împiedica P.U.Z.-ul propus în strada Toamnei, am realizat următoarele demersuri:

Informarea cetățenilor din zonă și contestarea documentației prin cerere pentru dezbatere publică în care am expus problemele. 

În opinia noastră, cele mai grave aspecte pe care le ridică acest PUZ sunt legate de lipsa avizului ISU (care nici măcar nu a fost solicitat în CU), în principal de accesul mașinilor de pompieri și lipsa hidranților, apoi de infrastructura existentă dezastruoasă, lipsa utilităților, a spațiilor verzi și a locurilor de parcare corespunzătoare. În zonă sunt case înșiruite P+1, care se întind între străzile Toamnei și Iernii.

Prin PUZ-ul supus aprobării se creează încă un drum de acces prin spatele acestora, pe care vor circula mașinile viitorilor locatari ai celor două blocuri (P+2+M) ce vor fi construite, cu impact negativ asupra calității vieții locuitorilor. Mai mult, deși în planurile PUZ-ului este prezentat drumul de acces ca și când ar avea continuitate între cele două străzi menționate, în realitate situația este diferită, din strada Iernii accesul făcându-se pe drum privat, proprietarii cu care am vorbit spunând că nu au fost consultați pentru asigurarea continuității drumului.

Găsiți mai multe informații aici: POSTARE FACEBOOK

Conștienți de problemele din cartiere și de faptul că lipsesc dotări esențiale pentru locuirea într-un oraș al secolului XXI, din postura de simpli cetățeni, am încercat să realizăm toate demersurile pentru implementarea unor proiecte în beneficiul cetățenilor.

Membrii alianței USR-PLUS Bragadiru au venit cu propunerea unor inițiative civice pentru orașul Bragadiru, precum cea pentru parc în cartierul Latin și cea pentru scoală în cartierul Independenței.

În acest sens, au fost făcute note de fundamentare pentru proiecte, iar apoi, mai mulți membrii ai alianței au ieșit în stradă pentru a strânge cate 1.000 de semnături, necesare fiecărui proiect, pentru ca acestea să poate fi incluse pe ordinea de zi în ședințele de Consiliu Local.

Din nefericire, actuala administrație nu a considerat aceste lucruri ca fiind prioritare pentru orașul în care locuim, deși populația tânără este in continuă creștere, locurile în scoli și grădinițe sunt depășite, iar spațiile verzi din noile cartiere sunt inexistente.

Pentru mai multe detalii despre școală: POSTARE FACEBOOK INITIATIVA CIVICA