Alte proiecte pentru Bragadiru Vatră – Alianța USR PLUS Bragadiru

1. Amenajare/reabilitare zona parc vechi (zona din dreapta Parcului Central)

Amenajarea zonei neamenajate din Parcul de Agrement situat în zona veche a orașului Bragadiru, prin curățarea zonei de gunoiul aruncat ilegal și de vegetația spontană în vederea amenajării cu pistă pentru biciclete, alei și mobilier urban.

2. Amenajare zona Ciorogârla

Prin acest proiect se vor amenaja malurile râului Ciorogârla și se va realiza de-a lungul malurilor acestuia un traseu de promenada și o pistă pentru bicicliști. Tot în această zonă dorim realizarea unui pod pietonal și pentru biciclete, pentru a face legătura mai ușor dintre Parcul de Agrement și zona nou zonă dezvoltată pe străzile Salciei, Dumbravei și Iederei.

3. Sprijinirea asociațiilor de proprietari (blocuri) pentru rezolvarea problemelor existente (alimentare cu apa, fațade, acoperișuri) 

Crearea unor parteneriate între administrația locală și asociațiile de proprietari în vederea eliminării cauzelor generatoare de pierderi în sistemul energetic /din rețelele de utilități (creșterea confortului urban și a condițiilor de locuire). Creșterea nivelului de implicare a cetățenilor si asociațiilor de proprietari în dezvoltarea durabilă a localității.

4. Dezvoltarea socio-culturală

Crearea și implementarea unor programe socio-culturale în vederea dezvoltării si perfecționării cetățenilor prin utilizarea mai eficienta a Casei de cultura (cercuri vocaționale: teatru, muzica, dans, pictură, robotica…..), a bazei sportive existente si a Parcului Central + zona propusa pentru reabilitare.

5. Îmbunătățirea calității transportului public

Creșterea frecventei curselor STB pe Șos. Alexandriei, modernizarea stațiilor de autobuz și montarea de aparate pentru încărcarea abonamentului.

6. Îmbunătățirea calității apei

Monitorizarea atentă a furnizorului de apă, Apă Canal Ilfov, pentru a trata și filtra apa înainte de a fi introdusă în sistem, prin achiziționarea de dispozitive care să monitorizeze continuu calitatea apei din sistem. Realizarea unei stații de epurare și tratare a apei menajere pentru a asigura o calitatea superioară a apei din sistem.

7. Modernizarea rețelei de canalizare pluvială

Decolmatarea rigolelor existente pe șoseaua Alexandriei, acoperirea acestora, montarea de guri de scurgere pentru apele pluviale și construirea unor bazine de colectare/decantare a apei.